Holowanie pojazdów

W jaki sposób można holować samochód, gdzie należy umieścić trójkąt ostrzegawczy, kiedy włączyć światła pozycyjne ?

Samochody można holować na dwa sposoby – na połączeniu sztywnym lub giętkim. Najczęściej wykorzystuje się połączenie giętkie, czyli używa się linki holowniczej o długości do 6 m (przy czym odległość między pojazdami powinna wynosić od 4 do 6 m). Samochód holowany przy użyciu linki musi mieć sprawne dwa układy hamulców, przy czym połączenie musi być oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej.

Połączenie na sztywno wymaga, aby auto holowane miało sprawny przynajmniej jeden układ hamulcowy, a odległość między nim a pojazdem holującym nie może przekraczać 3 m. W każdym przypadku auto holowane musi być oznaczone z tyłu po lewej stronie trójkątem ostrzegawczym, a gdy występuje niedostateczna widoczność, należy włączyć dodatkowo światła pozycyjne. Zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Kiedy samochody są już przygotowane do holowania, trzeba pamiętać o poprawieniu ustawienia lusterek bocznych tak, aby widzieć, co się dzieje także za pojazdem holowanym. Ruszać należy bardzo powoli i płynnie, bez gwałtownych zrywów, a podczas jazdy trzeba pamiętać, że zwłaszcza przy sztywnym połączeniu tył pojazdu holowanego może zachodzić na pobocze. Na obszarze zabudowanym pojazd holujący nie może przekraczać 30 km/h, na terenie niezabudowanym limit to 60 km/h.

Zgodnie z zapisami kodeksu drogowego zabronione jest holowanie: pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, samochodu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony oraz więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego. Nie holujemy też samochodem z przyczepą (naczepą) i na autostradzie – tu wyjątkiem jest holowanie przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu.

Źródło: Tygodnik PD@N

<< wróć