Jest nowy wzór prawa jazdy

Opublikowano rozporządzenie ministra transportu z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana zacznie obowiązywać z dniem 8 grudnia 2013 r.

W załączniku wymieniono wzór obowiązującego dokumentu prawa jazdy. Jednak przepis przejściowy określa, iż dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z wzorem określonym w części I WZÓR PRAWA JAZDY WYDAWANEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

Źródło: grupaimage.pl

Fot.: PD@N 477-41

Źródło:
ePD (Elektroniczne Prawo Drogowe)