Krew za redukcję punktów karnych do kodeksu drogowego?

Źródło: darowizny.wieszjak.plPJN proponuje, aby kierowcy ukarani punktami karnymi mogli zmniejszać ich liczbę w zamian za oddanie krwi. W Szczecinie członkowie partii przedstawili założenia projektu zmian w tej sprawie. Ta dosyć intrygująca propozycja zakłada dokonanie zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym i stosownym rozporządzeniu wykonawczym – ministra spraw wewnętrznych ws. postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. I tak: kierowcom oddającym jednorazowo 450 mililitrów krwi, zmniejszałaby się o 4 liczba punktów karnych, które zgromadzili na swoim koncie; takie zmniejszenie liczby punktów było możliwe dwa razy w roku. W takiej sytuacji miałaby przestać działać ulga podatkowa z tytułu honorowego oddawania krwi. Oczywiście każde działanie mające na celu zwiększenie zapasów krwi dla potrzebujących jest ważne, ale czy za punktu karne? I czy rzeczywiście można w tym wypadku mówić o przywołanym przez projektodawców czynniku wychowawczym? Posłowie poszukują poparcia dla swojej inicjatywy zarówno w ramach innych ugrupowań, zapowiadają także uruchomienie inicjatywy obywatelskiej dla tego projektu. Ciekawi jesteśmy Państwa opinii.
wśród posłów z różnych ugrupowań. – Jeśli będzie trzeba, to uruchomimy inicjatywę obywatelską dla tego projektu – dodał.

Źródło:
Onet.pl: „PJN – za oddaną krew zmniejszyć liczbę punktów karnych”

<< wróć