Nie będzie kary za niewidoczny bilet parkingowy

Jak donoszą media, od dziś w Warszawie nie wykonywany jest przepis, który przewidywał, że nie wyłożenie biletu parkingowego w sposób widoczny za przednią szybą samochodu, jest równoznaczne z nie uiszczeniem w ogóle opłaty za postój w strefie płatnego parkowania. Przepis został unieważniony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. VII SA/Wa 2834/12).

Jednocześnie orzekł, że uchwała Rady m. st. Warszawy z 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania (…) nie podlega w tej części wykonaniu. Zaskarżony został § 3 ust. 6 regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. Konsekwencja stosowania tego przepisu było to, że kierowcom, którzy zapłacili za parking, ale nie umieścili dowodu opłaty w widoczny sposób za przednią szybą samochodu, wymierza się 50 zł opłaty dodatkowej za brak opłaty w ogóle. Nawet, gdy przedstawią bilet parkingowy, reklamacje są oddalane z powołaniem się na treść tego przepisu. Sąd nie kwestionuje prawa rady do nałożenia obowiązku udokumentowania opłaty za parking, ale kwestionuje zrównanie nie umieszczenia biletu parkingowego za szybą pojazdu, względnie niemożność odczytania go z zewnątrz, z brakiem opłaty w ogóle – powiedziała sędzia Mirosława Kowalska, uzasadniając wyrok. Ustawa o drogach publicznych nie upoważnia rady gminy do rozszerzenia pojęcia nie uiszczenia opłaty za parkowanie również na inne sytuacje. Wyrok jest nieprawomocny.

Źródła:
Prawo dla każdego: Nie będzie kary za niewłożenie w widoczny sposób biletu z parkometru
Tygodnik P@N

<< wróć