Nowe znaki drogowe już w rozporządzeniach

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (2013.891) oraz rozporządzenie z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (2013.890). Nowe przepisy wprowadzają nowe znaki z grupy dodatkowych znaków szlaków rowerowych, dzięki którym będzie możliwe efektywne oznakowanie szlaków rowerowych. Pozwolą w sposób czytelny i jednoznaczny przekazać rowerzyście informację dotyczące szlaku rowerowego, jego rzeczywistego przebiegu, zmiany kierunku oraz występujących na nim utrudnień. Większość zmian wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2013 r.

 Źródła:
ePD: „To kompletny, stale aktualizowany zbiór aktów prawnych”
Tygodnik PD@N: „Nowe znaki drogowe jak najszybciej – informuje rzecznik resortu”

<< wróć