Piesi zostali „zobowiązani” do noszenia odblasków

Źródło: cozadzien.pl Realizując porządek obrad Sejmu RP dnia 25 lipca br. posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu do uchwalonej 13 czerwca 2013 r. nowelizacji ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Ustawa wprowadza obowiązek używania elementów odblaskowych takich jak kamizelki lub opaski przez wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu po drogach poza terenem zabudowanym. Pieszy będzie mógł poruszać się bez odblasku po zmierzchu jedynie po drodze przeznaczonej wyłącznie dla niego, po chodniku bądź w strefie zamieszkania.

Obecnie obowiązek noszenia odblasków mają jedynie dzieci do 15. roku życia. Senat na posiedzeniu 4 lipca 2013 r. zaproponował 3 poprawki do ustawy. Senackie zmiany ograniczają obowiązek używania elementów odblaskowych przez pieszych znajdujących się na drodze po zmierzchu, tylko do dróg krajowych i wojewódzkich. Poprawki Senatu polegają też na zastąpieniu obowiązku używania odblasków powinnością ich noszenia oraz wydłużają termin wejścia w życie ustawy – z 3 do 12 miesięcy od jej ogłoszenia. 10 lipca 2013 r. Komisja Infrastruktury rozpatrzyła senackie poprawki i wnosi o ich przyjęcie. Sprawozdawcą komisji był poseł Leszek Aleksandrzak.

Kolejnego, ostatniego dnia obrad 46. posiedzenia Sejmu PR posłowie przystąpili do głosowania nad uchwałą Senatu w bloku głosowań. Bezwzględną większością głosów została odrzucona poprawka proponująca zmienić wyrazy “jest obowiązany” na “powinien”. Tak więc wszyscy piesi po zmroku poza terenem zabudowanym będą obowiązani do używania elementów odblaskowych. Przypomnijmy, iż dotychczas obowiązek taki dotyczył jedynie dzieci do 15. roku życia.

Fragment stenogramu z posiedzenia Sejmu RP z dnia 26.7.2013:
“(…) W 2. poprawce do art. 11 ust. 4a Senat proponuje wyrazy “jest obowiązany” zastąpić wyrazem “powinien”. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 449 posłów. Większość bezwzględna – 225. Za oddało głos 295 posłów, przeciwnego zdania było 154 posłów, żaden poseł nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm odrzucił poprawkę Senatu bezwzględną większością głosów. (…)”

W głosowaniu posłowie zaakceptowali jedynie jedną poprawkę Senatu, by nowe przepisy weszły w życie po 12 miesiącach, a nie po 3 miesiącach od ogłoszenia. Teraz nowelizacja Prawa o ruchu drogowym trafi do podpisu prezydenta.

 

Źródła:
Onet.pl: „Sejm odrzucił poprawki Senatu dot. obowiązku noszenia odblasków”
Sejm RP: „Trzeci dzień 46. posiedzenia Sejmu”
Tygodnik PD@N: „A jednak. Odblaski wracają do Sejmu”
Tygodnik PD@N: „Pieszy jest zobowiązany, czy powinien nosić odblaski?”

<< wróć