Rzecznik Praw Obywatelskich o odmowie wskazania kierowcy

Inspekcja Transportu Drogowego nie ma prawa karać za odmowę wskazania kierowcy twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak podkreśla rzecznik, inspekcja ma prawo ujawniać m.in. za pomocą fotoradarów wykroczenia drogowe polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości lub na niestosowaniu się do sygnałów świetlnych i kierować do sądu wnioski o ukaranie w takich sprawach.

Uprawnienie to nie obejmuje zaś wykroczenia opisanego w art. 96 par. 3 Kodeksu wykroczeń polegającego na niewskazaniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Właściciela pojazdu do wskazania kierującego zobowiązuje art. 78 ust. 4 Kodeksu drogowego. Prof. Teresa Lipowicz podkreśla, że jeszcze w grudniu zeszłego roku zwróciła się w tej sprawie do ministra sprawiedliwości i stwierdziła, że kompetencje organu władzy publicznej, jakim jest ITD, nie mogą być oparte na domniemaniu, lecz muszą wynikać z wyraźnego brzmienia przepisów prawa. A takiego przepisu w omawianym zakresie nie zawiera ustawa – Prawo o ruchu drogowym, środki o charakterze represyjnym nie mogą zaś być stosowane bez podstawy prawnej – wskazała RPO. Jak informuje PAP – takie stanowisko rzecznika podziela resort sprawiedliwości.

Źródła:
Money.pl – Inspekcja nie ma prawa karać za odmowę wskazań kierowców
Rzecznik Praw Obywatelskich
Tygodnik PD@N

<< wróć