Jak zdefiniować i zrozumieć zamiar pieszego?

Źródło: grupaimage.com.plW Sejmie trwają prace nad projektem zapisów ustawowych zmieniających aktualne zasady dotyczące pierwszeństwa pieszych na przejściach. Przypomnijmy, iż w 2012 roku nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych było jedną z trzech najczęstszych przyczyn wypadków z winy kierujących. Jak już wcześniej informowaliśmy zmianą najistotniejszą jest przyznanie pieszemu bezwzględnego pierwszeństwa. Obok oczywistej konieczności zachowania ostrożność podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych, kierowcy stawaliby więc jeszcze przed obowiązkiem rozpoznania zamiarów wyrażanych przez pieszych oczekujących przed przejściem. Ponieważ nie da się precyzyjnie zdefiniować co jest zamiarem wejścia, a co nie, wszyscy, zarówno kierowcy, jak i piesi, będziemy musieli wykazać się dużym zrozumieniem i wyczuciem sytuacji – zauważa Bogumił Papierniok, ekspert motoryzacyjny sieci ProfiAuto podkreślając, że w obszarze zabudowanym, pieszego należy objąć większą ochroną, ponieważ w “starciu” z pojazdem zwykle nie ma żadnych szans. Planowana zmiana zakłada ingerencję w art. 13 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, nie precyzuje natomiast, jaki wpływ miałaby na inne zapisy tej samej ustawy. Chodzi m.in. o przepisy dotyczące przechodzenia przez przejście wyznaczone na drodze dwujezdniowej, czy obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez kierującego, który skręca w drogę poprzeczną. Te elementy także mogą w przyszłości zaowocować trudnościami interpretacyjnymi. Szczególnie ostatni z wymienionych manewrów jest, jak wskazują eksperci, jednym z najgroźniejszych, ponieważ skręcając w prawo kierowca ma utrudnioną obserwację pieszych zbliżających się do przejścia z jego prawej strony. Może więc nie być w stanie dostrzec pieszego i zatrzymać samochodu. Projekt ustawy jest inicjatywą parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. W tej chwili oczekuje na pierwsze czytanie przez Komisję Infrastruktury. Jego pomysłodawcy podkreślają w uzasadnieniu, że wprowadzenie do ustawy elementu oczekiwania pieszego przed przejściem “jest jednocześnie gwarancją, że kierujący będzie miał czas na reakcję – na zatrzymanie pojazdu”.

W 2012 roku – jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji – w wypadkach drogowych zginęło 1 157 pieszych, a 9 694 zostało rannych. Nieprawidłowe zachowanie kierowcy wobec pieszego (nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu) było przyczyną 4 380 wypadków, wysuwając się na trzecią pozycję wśród głównych przyczyn wypadków z winy kierujących. Wśród wypadków z winy pieszych, wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem przyczyniło się do 2 071 kolizji, stanowiąc ponad połowę wszystkich zdarzeń spowodowanych przez pieszych.

Źródło:
eGospodarka.pl: „Prawo o ruchu drogowym – planowane zmiany kontrowersyjne”
Tygodnik PD@N