Komunikat MSW w sprawie terminu okresu próbnego dla nowych kierowców

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na swoich stronach internetowych opublikowało komunikat informujący o zmianie obowiązującego terminu, a odnoszącego się do tzw. okresu próbnego dla nowych kierowców. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r. Uzasadnienie – stosowanie przepisów jest związane z rozszerzonym zakresem danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Kierowców. – Decyzja o przesunięciu z 2013 na 2016 rok terminu wejścia w życie niektórych przepisów związana jest przebudową najważniejszych systemów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: ewidencji pojazdów i kierowców CEPiK oraz ewidencji ludności PESEL – powiedziała PAP rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak.

Rozwiązania te będą mogły funkcjonować w momencie, gdy pojawi się możliwość monitorowania wykroczeń danego kierowcy w bazie punktów karnych. Będzie to możliwe w nowym systemie informatycznym – CEPIK 2.0, do którego zostanie przeniesiona ta baza, a więc dopiero w 2016 r. – informuje MSW.

 

 

 

Próbny okres dla nowych kierowców od 2016 roku

Sejmowa Komisja Infrastruktury zajmuje się poselskim projektem nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z projektem dopiero od 4 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy ustawy, których stosowanie jest związane z rozszerzonym zakresem danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Kierowców. Prace nad tym projektem prowadziło także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Komenda Główna Policji.

Decyzja o przesunięciu z 2013 r. na 2016 r. terminu wejścia w życie niektórych przepisów związana jest przebudową najważniejszych systemów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: ewidencji pojazdów i kierowców CEPiK oraz ewidencji ludności PESEL. Przyjęte rozwiązania mają przyczynić się do zwiększenia funkcjonalności systemów informatycznych. W okresie ostatnich miesięcy doszło do kilkunastu awarii, które powodowały przerwy w pracy rejestrów. Wstępne szacunki pokazują, że dzięki przekształceniom rejestrów PESEL i CEPiK uda się obniżyć koszty ich utrzymania o 30%. W ciągu 5 lat przyniesie to oszczędności do budżetu państwa w wysokości około 120 mln zł. Ponadto nowy system CEPiK pozwoli w szczególności na m.in. obniżenie kosztów funkcjonowania systemu, otwarcie ewidencji na potrzeby obywateli i przedsiębiorców, skrócenie czasu obsługi, a także zwiększenie bezawaryjności rozwiązań informatycznych.

Projekt nowelizacji zakłada odłożenie w czasie okresu próbnego. Oznacza to, że do 3 stycznia 2016 r. nie będą realizowane następujące przepisy ustawy o kierujących pojazdami:

— Obowiązek odbycia pomiędzy 4 i 8 miesiącem od uzyskania prawa jazdy kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;

— Obowiązek kierowania wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką z zielonym symbolem liścia klonowego – przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego;

— Zakaz:
a. przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej w okresie próbnym,
b. podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;
c. osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.

— Obowiązek odbycia kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla osób które w okresie próbnym popełniły dwa wykroczenia w ruchu drogowym;

— Cofnięcie uprawnień osobie która popełniła w okresie próbnym 3 wykroczenia lub 1 przestępstwo.

Rozwiązania te będą mogły funkcjonować w momencie, gdy pojawi się możliwość monitorowania wykroczeń danego kierowcy w bazie punktów karnych. Będzie to możliwe w nowym systemie informatycznym – CEPIK 2.0, do którego zostanie przeniesiona ta baza, a więc dopiero w 2016 r.

Projekt przewiduje również, że od 4 stycznia 2016 r. służby (m.in. żołnierze, funkcjonariusze policji, PSP, Straży Granicznej, BOR) będą miały obowiązek odbycia obowiązkowego kursu w zakresie kierowania pojazdem uprzywilejowanym. Zgodnie z ustawą z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami służby będą miały obowiązek ukończenia kursu w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Aktualnie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym wystarczą jedynie umiejętności wymagane od kandydatów na kierowców.

Nowelizacja wprowadza także przepisy przejściowe dla osób, które ukończyły szkolenie na prawo jazdy kategorii A i nie zdały jeszcze egzaminu, a od 19 stycznia 2013 r. nie spełniają nowych wymagań wiekowych (nie mają ukończonych 24 lat). Osoby te będą mogły uzyskać prawo jazdy kategorii A2.

Natomiast 19 stycznia 2013 r. wejdą w życie rozwiązania określone w ustawie o kierujących pojazdami:

— nowy system przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy,
— wprowadzenie nowych kategorii prawa jazdy,
— nowy wzór prawa jazdy,
— oraz elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

 

Źródła:
Tygodnik PD@N
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Komunikat z 11.12.2012 r.

<< wróć