29 maja 2013

Testy na prawo jazdy kat. B: na przystanku bez wyspy

<< wróć

Na przystanku bez wyspy

 

 

 

 

 

Fot. Zatrzymanie pojazdu następuje w takim miejscu, aby nie utrudnić przejścia do tramwaju i na chodnik

 

Pytanie: Czy chcąc jechać dalej, musisz czekać, aż tramwaj, do którego wsiedli wszyscy pasażerowie, a motorniczy zamknął drzwi ruszy?

Odpowiedź: Jak zaobserwowali egzaminatorzy, kandydaci na kierowców udzielają odpowiedzi TAK. Tymczasem nie jest to właściwa odpowiedź. Pytanie z pozoru proste, okazuje się, że chyba niezbyt wnikliwie przeczytane.


Oto jak sytuację w ruchu drogowym objaśnia nasz ekspert i autor książek Zbigniew Drexler:

Należy wyróżnić dwie sytuacje, w których przystanek tramwajowy jest zlokalizowany w oddaleniu od chodnika, a więc na środku jezdni: pierwsza, gdy przystanek jest wyposażony w wysepkę, na którą piesi przechodzą w dowolnym czasie, oraz druga – gdy wysepki nie ma i piesi wsiadają do tramwaju bezpośrednio z jezdni i na nią wysiadają, co następuje przy zatrzymaniu się i podczas postoju tramwaju na przystanku. Przejeżdżając obok obu tych przystanków kierujący ma obowiązek zachować szczególną ostrożność (art. 2 pkt 22 ustawy – Prawo o ruchu drogowym), a na przystanku bez wysepki musi ponadto zatrzymać się w okolicznościach i w sposób wskazany w omawianym przepisie. Kierujący nie musi oczekiwać do chwili ruszenia tramwaju, lecz może kontynuować jazdę, jednak ze szczególną ostrożnością, gdy nikogo nie ma już na jezdni, a zwłaszcza, jeżeli drzwi tramwaju zostały zamknięte.

Przystanki tramwajowe są miejscami, w których kierujący powinni zachować również zasadę tzw. ograniczonego zaufania (art. 4), gdyż piesi, aby zdążyć do tramwaju, często przebiegają przez jezdnię.

 


 

Art. 26.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.

6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.

7. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

 

Źródła:
Zbigniew Drexler – „Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem”
Tygodnik PD@N

<< wróć