3 kwietnia 2013

Testy na prawo jazdy kat. B: użycie świateł awaryjnych

<< wróć

Pytanie 1: Czy musisz włączyć światła awaryjne, by w pokazanej sytuacji sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu na chodniku?

Moim zdaniem zakaz zatrzymywania się dotyczy całej szerokości drogi licząc od osi jezdni w prawo. Czyli jezdni, chodnika i pobocza, gdyż nie ma tabliczki uzupełniającej np. Nie dotyczy chodnika! Poza tym pojazd ten stoi na całej szerokości chodnika a pieszym należy pozostawić min. 1.5 metra – ocenia jeden z czytelników.

Pytanie 2: Czy musisz sygnalizować postój swojego zepsutego samochodu na poboczu, jeżeli jest widoczny on z dostatecznej odległości?

W tej sytuacji zepsuty pojazd stoi poza „linią ciągłą krawędziową”. Linia ta zabrania zatrzymywania się i postoju na jezdni jak i za linią ciągłą na poboczu. Jeśli nie byłoby linii ciągłej wówczas można nie sygnalizować, gdyż w pytaniu mowa jest, że widoczny jest on z odpowiedniej odległości!

W obu przypadkach zepsuty pojazd stoi w miejscach zabronionych-dlatego też awarię należy sygnalizować po przez włączenie świateł awaryjnych i ustawienie trójkąta odblaskowego w odpowiedniej odległości! – komentuje czytelnik.


Odpowiada nadkom. Sebastian Gleń (zespół ds. regulacji prawnych Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie):

Ad. nr 1:
Art. 50 ustawy – Prawo o ruchu drogowym w ustępie 1 stanowi w jakich przypadkach należy sygnalizować postój pojazdu z powodu uszkodzenia/awarii (w ust. 2 wskazano jak to czynić), tj. na autostradach, drogach ekspresowych – zawsze (sytuacja pokazana na zdjęciu nie dotyczy jednak takiego typu dróg), a na pozostałych drogach twardych:

1) poza obszarem zabudowanym – w razie postoju na “jezdni” w miejscu zabronionym, a na “poboczu”, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości;
2) w obszarze zabudowanym – w razie postoju na “jezdni” w miejscu , w którym zatrzymanie jest zabronione.

Z powyższego wynika zatem, iż na tzw. “pozostałych drogach twardych” postoju na “chodniku” z powodu uszkodzenia/awarii nie sygnalizuje się.

Kodeks drogowy wyraźnie rozróżnia poszczególne części drogi (jezdnia, pobocze, chodnik). Gdyby ustawodawca chciał np. objąć danym nakazem/zakazem “chodnik” to użyłby takiego sformułowania lub po prostu “droga” – obejmując tym samym jej wszystkie składowe elementy.

Odrębną sprawą jest fakt, iż parkowanie w sposób pokazany na fotografii jest nieprawidłowy – jednak ewentualne włączenie świateł awaryjnych itp. tego faktu nie zmieni.

Ad. nr 2:
Odnośnie tego pytania zwracam uwagę, iż ze zdjęcia wynika, ze pojazd jest “poza obszarem zabudowanym”, a w treści podano, iż jest widoczny z odpowiedniej odległości.

Wynikający z przepisu art. 50 ust. 1 Prd obowiązek sygnalizowania postoju pojazdu z powodu uszkodzenia/awarii poza obszarem zabudowanym dotyczy: “jezdni” – w miejscu zabronionym, a “pobocza” – tylko jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości.

W przypadkach obydwu pytań testowych odpowiedź powinna być zatem przecząca.

Źródło: Tygodnik PD@N

<< wróć