9 grudnia 2012

Zmiany w testach egzaminacyjnych

<< wróć

Prace nad nową bazą pytań egzaminacyjnych po miesiącach prac zostały wstrzymane. Powód – brak rozporządzeń wykonawczych do ustawy o kierujących pojazdami. I stan na dzisiaj – 1113 zweryfikowanych pytań. To wielkość, która w zupełności ma wystarczyć do przeprowadzania egzaminów w każdej chwili.

Powyżej przykładowe pytanie: „Czy w tej sytuacji możesz zawrócić na skrzyżowaniu?”. Tak właśnie wygląda grafika i skróty stosowane przy pytaniach. Natomiast co do pozostałych pytań: „Planujemy docelowo stworzyć bazę 1800 pytań, co uwarunkowane jest ukazaniem się kompletu rozporządzeń, które ten temat obejmują. Poza tym nie ma jeszcze decyzji, co do jawności bądź utajnienia bazy pytań. W związku z tym nie możemy udostępniać bazy pytań, gdyż w wypadku utajnienia musielibyśmy ją tworzyć od nowa” – powiedziała w wywiadzie dla portalu L-INSTRUKTOR dr inż. Izabellą Mitraszewską, Koordynatorem ds. Inteligentnych Systemów Transportowych Instytutu Transportu Samochodowego. I konkluduje: „Pewne ramy nas obowiązują i musimy od kandydatów na kierowców wymagać określonego zakresu wiedzy. Z tym, że tak jak w starym teście można się było nauczyć pytań i odpowiedzi na pamięć, tak w nowym trzeba będzie się wykazać wiedzą i zrozumieniem. Pytania są tak skonstruowane, że w zależności od pytania, ilustrowanego tym samym zdjęciem, prawidłowa może być za każdym razem inna odpowiedź. Nie da się udzielić prawidłowej odpowiedzi bez przeczytania pytania. Reasumując – przyszłych kierowców będziemy musieli nauczyć przede wszystkim myślenia”.

Trwają testy tej właśnie bazy w ośrodkach egzaminowania w Gdańsku i Katowicach, sukcesywnie testy takie odbędą się we wszystkich WORD-ach. Na podstawie testów będą wprowadzane stosowne zmiany do bazy.

Źródło: Tygodnik PD@N

 

 

 

 

 

 

<< wróć