Określono wzory zezwoleń na przewozy drogowe osób

Źródło: www.wiadomosci24.plOpublikowano projekt rozporządzenia w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń. Zaproponowano wzory zezwoleń na wykonywanie przewozów osób: regularnych i regularnych specjalnych w krajowym oraz w międzynarodowym transporcie drogowym, okazjonalnych i wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz określono odpowiednie wzory wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów osób. Rozporządzenie zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od daty publikacji, z tym też dniem utraci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń. Konieczność wydania nowego rozporządzenia – jak czytamy w uzasadnieniu – wynika z faktu, iż uległo zmianie upoważnienie ustawowe dające podstawę Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do określenia wzorów przedmiotowych dokumentów.

Źródło:
Tygodnik PD@N

<< wróć