Za co mandat dla pasażera?

Źródło: magazynauto.pl Tak, kodeks wykroczeń przewiduje także możliwość ukarania mandatem karnym pasażera lub pasażerów przebywających w aucie za:

§ niezapięcie pasów bezpieczeństwa (mandat 100 zł);

§ zaśmiecanie lub zanieczyszczanie dróg (art. 91 Kodeksu wykroczeń) (taryfikator przewiduje tzw. widełki, ostateczna wysokość kary w głównej zależy od podejścia konkretnego funkcjonariusza. W sytuacji, w której podróżujący wyrzuci butelkę, niedopałek lub inny przedmiot przez okno pojazdu, mandat może być wypisany na kwotę od 50 do nawet 200 złotych.)

§ art. 96 par. 1 Kodeksu wykroczeń w pkt 3 – “właściciel, posiadacz lub użytkownik, który dopuści do prowadzenia pojazdu przez osobę w stanie po użyciu alkoholu, podlega karze pieniężnej”. Przy skrajnie niekorzystnym rozstrzygnięciu wymiar kary może sięgnąć kwoty pięciu tysięcy złotych. Dodatkowo sprawa nabierze powagi w momencie, w którym dojdzie do wypadku drogowego. Jeżeli przed sądem zostanie udowodnione, że osoba dysponująca pojazdem świadomie wpuściła za kierownicę osobę nietrzeźwą (a w teorii jest to możliwe), na podstawie wyroku może ona zostać pociągnięta do częściowej odpowiedzialności finansowej za skutki zdarzenia. A wtedy koszty mogą być liczone w dziesiątkach tysięcy złotych.

§ na mocy art. 96 par. 1 pkt 2 Kodeksu wykroczeń pasażer otrzyma mandat w sytuacji, w której jest właścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem samochodu i zezwolił na kierowanie po drogach publicznych osobie niemającej wymaganych prawem uprawnień. O ile dla kierowcy prowadzącego bez prawa jazdy kontrola drogowa skończy się mandatem w wysokości 500 złotych, o tyle na pasażera zostanie nałożona kara 300 złotych.

§ niesprawne auto: mandat nawet 200 złotych

§ osoba dysponująca pojazdem siedząca podczas podróży na fotelu pasażera może zostać ukarana również w sytuacji, w której zezwoli innemu kierowcy na jazdę samochodem bez dokumentów stwierdzających jego dopuszczenie do ruchu (art. 96 par. 1 pkt 4 Kodeksu wykroczeń) lub niewyposażonym w wymagane przez prawo urządzenia i przyrządy (art. 96 par. 1 pkt 5 Kodeksu wykroczeń). W pierwszym przypadku mandat wyniesie 50 złotych, a w drugim może sięgnąć kwoty 200 złotych.

Źródła:
Interia.pl: „Uwaga. Pasażer też może dostać mandat”
Onet.pl: „Sprawdź, za co mandat może dostać pasażer auta”