5 marca 2019

Regulamin

  1. Szkolenie praktyczne rozpoczyna się w miejscu i o godzinie ustalonej wcześniej pomiędzy kursantem a instruktorem. Osoba szkolona musi posiadać zaktualizowany Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który jest warunkiem rozpoczęcia jazd doszkalających w terminie ustalonym pomiędzy kursantem a instruktorem, według dostępności miejsc (dotyczy tylko kandydatów na kierowców).
  2. Osoba szkolona praktycznie powinna mieć przy sobie dokument (ze zdjęciem) umożliwiający stwierdzenie tożsamości (legitymację szkolną lub studencką, dowód osobisty, paszport, lub karta stałego pobytu w przypadku obcokrajowców) i szkła korekcyjne lub okulary, jeżeli są wymagane orzeczeniem lekarskim oraz numer PKK – dotyczy osób przed egzaminem państwowym.
  3. Osoba na szkoleniu praktycznym powinna mieć przy sobie prawo jazdy – dotyczy osób posiadających takie uprawnienia.
  4. Cena za spotkanie dla osób posiadających prawo jazdy obejmuje następującą usługę: wypożyczenie samochodu przystosowanego do nauki jazdy, paliwo oraz wiedzę instruktora nauki jazdy. Osoba szkoląca się ma bezwzględny obowiązek stosować się do przepisów ruchu drogowego, zaleceń i poleceń instruktora dotyczących również poprawnej obsługi technicznej samochodu oraz zachowywać się w sposób bezpieczny i kulturalny na drodze w stosunku do innych użytkowników. W przeciwnym razie, instruktor ma prawo przerwać jazdy i zakończyć spotkanie bez konsekwencji finansowych z jego strony.
  5. Kursant ma prawo odwołać zajęcia praktyczne lub je przełożyć informując każdorazowo instruktora najpóźniej 24 godziny przed planowanym spotkaniem, w formie telefonicznej lub SMS. Nieodwołanie zajęć powoduje stratę godzin jazd, na które kursant umówił się z instruktorem. Instruktor zastrzega odwołanie zajęć praktycznych tego samego dnia.
  6. Opłaty należy regulować gotówką u instruktora na miejscu lub przelewem na wskazany numer konta do 3 dni przed podjęciem jazd.
  7. Ceny jazd doszkalających są umieszczone w zakładce Cennik.
  8. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez osoby szkolone w pojeździe szkoleniowym.
  9. Pakiety należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie w ciągu miesiąca od daty zakupu. Po tym terminie jazdy przepadają. W sytuacjach tego wymagających przedłużenie terminu musi być uzgodnione z instruktorem.
  10. Korzystając z usługi osoba szkolona wnosi, iż przeczytała i zgadza się z regulaminem.