Źródło: http://www.transport.gov.pl

Zbudowanych zostanie ponad 700 km nowych dróg ekspresowych

Na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła przygotowaną z inicjatywy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka zmianę do obecnie realizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Dzięki temu będzie możliwe ogłoszenie już w 2013 roku około 50 postępowań przetargowych na drogi ekspresowe o długości ponad 700 km i wartości przekraczającej 35 mld złotych. Read more about Zbudowanych zostanie ponad 700 km nowych dróg ekspresowych[…]