Źródło: www.fakt.pl

NIK o działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowego

W Polsce na 100 wypadków drogowych ginie średnio dwa razy więcej osób niż w innych krajach UE. Poprawy wymaga poziom wyszkolenia policjantów drogówki, wśród których ponad 40 proc. nie ukończyło specjalistycznego szkolenia w zakresie ruchu drogowego. Policyjna baza danych nt. wypadków drogowych (SEWiK) zawiera dużo błędów. Dlatego tworzone na jej podstawie analizy nie odzwierciedlają w Read more about NIK o działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowego[…]