Źródło: grupaimage.pl

Zmiany w zakresie stosowania znaków drogowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia w sprawie znaków drogowych i ich warunków technicznych: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (poz 1326); rozporządzenie Ministrów Transportu, Read more about Zmiany w zakresie stosowania znaków drogowych[…]

Źródło: polskanarowery.sport.pl

Jazda po pijanemu na rowerze już nie przestępstwem a wykroczeniem

Jak wynika z opracowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za lata 2008-11, zabici w wypadkach spowodowanych przez nietrzeźwych rowerzystów stanowią ok. 2 – 3 proc. ogółu zabitych i są to rowerzyści. W latach 2006-11 był tylko jeden wypadek spowodowany przez nietrzeźwego rowerzystę, w którym zginęła inna osoba. Zaledwie co czternasty rowerzysta uczestniczący w wypadku Read more about Jazda po pijanemu na rowerze już nie przestępstwem a wykroczeniem[…]

Źródło: grupaimage.pl

Jest nowy wzór prawa jazdy

Opublikowano rozporządzenie ministra transportu z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana zacznie obowiązywać z dniem 8 grudnia 2013 r. W załączniku wymieniono wzór obowiązującego dokumentu prawa jazdy. Jednak przepis przejściowy określa, iż dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami wydane przed dniem wejścia w życie Read more about Jest nowy wzór prawa jazdy[…]

Źródło: CEPiK

MSW: Dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów dla każdego

Każdy przed zakupem pojazdu będzie mógł w Centralnej Ewidencji Pojazdów sprawdzić jego historię m.in. daty rejestracji oraz informacje o tym czy nie jest kradziony. Takie zmiany przewiduje skierowany przez MSW do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W celu uzyskania danych wystarczy będzie podać numer nadwozia VIN, datę pierwszej Read more about MSW: Dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów dla każdego[…]

Źródło: niepelnosprawni.pl

Imienna karta parkingowa i tylko dla niepełnosprawnego

W sprawie kart parkingowych dla niepełnosprawnych tym razem wypowiadają się senatorowie. Każda z kart wystawiona będzie dla i na konkretną osobę. To pomysł senatorów, którzy nowelizują ustawę o ruchu drogowym. Obecnie obowiązujące wzory kart mają być ważne do końca listopada 2014 r. Zaproponowane zmiany mają wyeliminować nadużycia związane z używaniem kart, które obecnie wydawane są Read more about Imienna karta parkingowa i tylko dla niepełnosprawnego[…]

Rejestracja „anglików”: resort jest za, ale…

W sprawie możliwości dopuszczenia do ruchu i rejestracji pojazdów z kierownicą po prawej stronie interpelację (nr 18743) zgłosił poseł Henryk Siedliczek. To kolejne pytania o zgodność odmowy rejestracji takich pojazdów z obowiązującym prawem oraz o przyszłych zmianach w polskim systemie prawnym. Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w MTBiGM poinformował, iż intencją resortu jest uregulowanie sprawy dopuszczenia Read more about Rejestracja „anglików”: resort jest za, ale…[…]

Wymiana praw jazdy do 2028 r. to konsekwencja wdrożenia przepisów UE

Zapytanie w sprawie prawa jazdy wydawanego na czas określony zgłosił poseł Marian Cycoń, zaadresowane zostało do ministra transportu. Pytający zgłasza wątpliwość czy obligatoryjna wymiana prawa jazdy jest zapisem zgodnym z konstytucją. Mówi o ochronie praw nabytych, które w tym wypadku nie zostaną zachowane. Odpowiedział Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Read more about Wymiana praw jazdy do 2028 r. to konsekwencja wdrożenia przepisów UE[…]

Mandaty dla rowerzystów na chodnikach

W Poznaniu, ale też innych miastach, policjanci wypisują rowerzystom, którzy jeżdżą po chodnikach, mandaty. Nie są to działania incydentalne. – Nie możemy tolerować rozpędzonych rowerzystów na chodnikach – podkreśla Józef Klimczewski, szef poznańskiej drogówki. Wielu poznańskich rowerzystów łamie przepisy i zamiast poruszać się po ulicy czy po ścieżkach rowerowych, jeździ po chodniku. Zdarza się, że Read more about Mandaty dla rowerzystów na chodnikach[…]

Źródło: www.jaizdrowie.com

Ubezpieczenie OC dla rowerzystów: ministerstwo przeciwne

Jeszcze raz o propozycji wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC dla rowerzystów. Tym razem posłowie Bogdan Rzońca i Jan Warzecha wystąpili z interpelacją (nr 18784) do ministra transportu, ostatecznie do ministra finansów. Propozycja wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC powstała wobec odnotowywanych coraz częstszych wypadków spowodowanych przez rowerzystów. Powstaje wówczas potrzeba zadośćuczynienia poszkodowanym. Posłowie pytają, czy ministerstwo zamierza podjąć Read more about Ubezpieczenie OC dla rowerzystów: ministerstwo przeciwne[…]

Obowiązkowe używanie elementów odblaskowych – prezydent podpisał ustawę

Policjanci podkreślają, że pieszy, który porusza się po ciemnej drodze bez odblasków, jest praktycznie niewidoczny. Kierowca zauważy taką osobę dopiero z odległości 20 metrów. Natomiast jeśli pieszy ma elementy odblaskowe, kierowca widzi go już z ponad 150 m. Problem zwykle nasila się jesienią i zimą, kiedy zmierzch zapada wcześniej. Policja przekonuje, że nawet w terenie Read more about Obowiązkowe używanie elementów odblaskowych – prezydent podpisał ustawę[…]