Wskazanie danych kierowcy za przekroczenie prędkości

Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów, ostatecznie umorzył sprawę kobiety ukaranej przez sąd I instancji wysoką grzywną za niewskazanie kierowcy, który przekroczył prędkość (sygnatura akt III W 2164/12). Inspekcja Transportu Drogowego nie ma uprawnień oskarżyciela publicznego do występowania o ukaranie za niewskazanie sprawcy wykroczenia drogowego – uzasadniał sędzia. Nie jest to pierwsze takie orzeczenie. Przypomnijmy – do podania Read more about Wskazanie danych kierowcy za przekroczenie prędkości[…]

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich o odmowie wskazania kierowcy

Inspekcja Transportu Drogowego nie ma prawa karać za odmowę wskazania kierowcy twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak podkreśla rzecznik, inspekcja ma prawo ujawniać m.in. za pomocą fotoradarów wykroczenia drogowe polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości lub na niestosowaniu się do sygnałów świetlnych i kierować do sądu wnioski o ukaranie w takich sprawach. Uprawnienie to nie obejmuje zaś Read more about Rzecznik Praw Obywatelskich o odmowie wskazania kierowcy[…]