Źródło: www.wiadomosci24.pl

Określono wzory zezwoleń na przewozy drogowe osób

Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń. Zaproponowano wzory zezwoleń na wykonywanie przewozów osób: regularnych i regularnych specjalnych w krajowym oraz w międzynarodowym transporcie drogowym, okazjonalnych i wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz określono odpowiednie wzory wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów osób. Read more about Określono wzory zezwoleń na przewozy drogowe osób[…]