Wymiana praw jazdy do 2028 r. to konsekwencja wdrożenia przepisów UE

Zapytanie w sprawie prawa jazdy wydawanego na czas określony zgłosił poseł Marian Cycoń, zaadresowane zostało do ministra transportu. Pytający zgłasza wątpliwość czy obligatoryjna wymiana prawa jazdy jest zapisem zgodnym z konstytucją. Mówi o ochronie praw nabytych, które w tym wypadku nie zostaną zachowane. Odpowiedział Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Read more about Wymiana praw jazdy do 2028 r. to konsekwencja wdrożenia przepisów UE[…]