Źródło: grupaimage.pl

Zmiany w zakresie stosowania znaków drogowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia w sprawie znaków drogowych i ich warunków technicznych: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (poz 1326); rozporządzenie Ministrów Transportu, Read more about Zmiany w zakresie stosowania znaków drogowych[…]

Źródło: PD@N 472-85jm

Nowy rodzaj oznakowania poziomego – linie wibracyjne

Na polskich drogach stosowany jest nowy rodzaj oznakowania poziomego – linie wibracyjne. Gdański Oddział GDDKiA na niektórych odcinkach zarządzanych przez siebie dróg postanowił je zastosować. Przypominamy – najechanie kołami samochodu na taką linię spowoduje nie tylko wygenerowanie słyszalnego we wnętrzu pojazdu hałasu (podobnie jak w przypadku znanych kierowcom linii akustycznych), lecz również odczuwalnych dla kierowcy Read more about Nowy rodzaj oznakowania poziomego – linie wibracyjne[…]

Źródło: PD@N 471-3-37

Znak D-44: koniec podwójnego karania kierowcy

MTBiGM oraz MSW w porozumieniu z MON przygotowały kolejny projekt zmian w rozporządzeniach dotyczących znaków drogowych. Według noweli znak D-44 “strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata. Znak D-45 “koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania. Znaki D-44 “strefa parkowania” i D-45 “koniec Read more about Znak D-44: koniec podwójnego karania kierowcy[…]

Nowe znaki drogowe już w rozporządzeniach

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (2013.891) oraz rozporządzenie z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i Read more about Nowe znaki drogowe już w rozporządzeniach[…]