28 kwietnia 2013

Najczęstsze błędy popełniane na egzaminie na prawo jazdy

<< wróć

Portal Onet.pl wymienia 10 najczęściej popełnianych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców w trakcie egzaminu praktycznego w ruchu drogowym:

1. Niezastosowanie się do znaku STOP. Niezastosowanie się do znaku STOP, który to nakazuje bezwzględne zatrzymanie się i ustąpienie pierwszeństwa pojazdom jadącym drogą z pierwszeństwem, rowerzystom i pieszym. Wielu kursantów zatrzymuje się przed znakiem, ale w nieodpowiednim miejscu. To również jest błąd.

2. Zielona strzałka. Wielu kursantów egzamin oblewa, nie zatrzymując się przed sygnalizatorem warunkowym S-2, z sygnałem dopuszczającym skręcenie w kierunku wskazanym strzałką. Chodzi o tzw. “zieloną strzałkę”. Nakazuje ona bezwzględne zatrzymanie pojazdu przez sygnalizatorem.

3. Nierozróżnianie skrętu w lewo od zawracania. Na egzaminie kursanci często spotykają się z poleceniem “proszę zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu”. Może to oznaczać, że egzaminator sprawdza czujność zdającego. Zapewne na skrzyżowaniu, na którym znajduje się aktualnie zdający nie można wykonać tego manewru. Będzie on możliwy dopiero na kolejnym, zwanym przez egzaminatora “najbliższym”. Wielu kursantów, pod wpływem stresu, wykonuje manewr za szybko, mylnie sądząc, że skoro egzaminator wydał polecenie, taki manewr jest możliwy. Błędom sprzyja fakt mylenia zawracanie ze skrętem w lewo. Są to dwa zupełnie różne manewry i regulują je różne znaki.

4. Brak kierunkowskazu na rondzie. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest nieużywanie na rondzie kierunkowskazów.

5. Zbyt długa jazda lewym pasem ruchu. Należy pamiętać, że w Polsce obowiązuje ruch prawostronny i jeśli tylko jest to możliwe, poruszamy się prawym pasem. Zbyt długa jazda lewym pasem ruchu, zwłaszcza taka, która zmusza jadące za nami pojazdy do zmniejszania prędkości, grozi oblaniem egzaminu.

6. Przejazd na pomarańczowym. Przejazd przez skrzyżowanie podczas nadawania światła pomarańczowego, to kolejna przyczyna uzyskania wyniku negatywnego na egzaminie.

7. Nieustępowanie pierwszeństwa i wymuszenie pierwszeństwa. Jeśli kursant oblewa egzamin u bram WORD-u, zapewne przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu lub wymuszenie pierwszeństwa.

8. Słaba dynamika jazdy. Słaba dynamika jazdy także bywa powodem oblania egzaminu. Powoduje ona zagrożenie dla innych uczestników drogi.

9. Zmiana pasa ruchu na linii ciągłej. Z ignorowaniem znaków poziomych wiąże się kolejny błąd, jaki popełniają kursanci: wykonują zmianę pasa ruchu na linii ciągłej. Zdający powinni pamiętać, że najechanie lub przejechanie przez linię podwójną ciągłą lub powierzchnię wyłączoną z ruchu skutkuje przerwaniem egzaminu praktycznego. Wielu kursantów pamięta, że na linii ciągłej nie wolno wyprzedzać, zapomina jednak, że zmiana pasa ruchu także jest zabroniona.

10. Ignorowanie znaków. Wielu zdających skupia się wyłącznie na znakach drogowych pionowych, a lekceważy znaki poziome: linie, strzałki kierunkowe.

<< wróć