Wskazanie danych kierowcy za przekroczenie prędkości

Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów, ostatecznie umorzył sprawę kobiety ukaranej przez sąd I instancji wysoką grzywną za niewskazanie kierowcy, który przekroczył prędkość (sygnatura akt III W 2164/12). Inspekcja Transportu Drogowego nie ma uprawnień oskarżyciela publicznego do występowania o ukaranie za niewskazanie sprawcy wykroczenia drogowego – uzasadniał sędzia. Nie jest to pierwsze takie orzeczenie. Przypomnijmy – do podania takiej informacji o kierującym pojazdem zobowiązuje kierowcę prawo o ruchu drogowym (art. 78 ust. 4). Z kolei art. 96 ust. 3 kodeksu wykroczeń przewiduje karę za odmowę wskazania kierowcy – maksymalnie 500 zł mandatu, a gdy kierowca odmówi jego przyjęcia, maksymalnie 5000 zł grzywny nakładanej przez sąd.

Źródła:
Lex-pol.pl – Wskazanie kierującego pojazdem, podczas wykonanego zdjęcia przez fotoradar
Regiomoto.pl – Piotr Walczak: “Nie chciał płacić za nieczytelne zdjęcie z fotoradaru, wygrał w sądzie”
Rzeczpospolita – Agata Łukaszewicz: “Nie zawsze trzeba wskazywać kierowcę”

<< wróć